ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านวาวี
138 หมู่ที่ 1   ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
เบอร์โทรศัพท์ 053-760147 เบอร์โทรสาร 053-760176
Email : banvavee@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน