เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
     สีม่วงขาวดูเด่นเป็นสง่า  กิริยามารยาทต้องงามสม  เสียสละสามัคคีมีนิยม

ใครชื่นชมว่าวาวีมีน้ำใจ   มีความรักหลายเผ่าเราพันธุ์ผูก  ชายังปลูกมากมายกว่าที่ไหน

เด็กวาวีมีวินัยเด่นกว่าใคร  ศาสนาร่วมใจหลายเผ่าพันธุ์  มุสลิม พุทธ คริสต์ เป็นมิตรมิ่ง

รวมเป็นสิ่งแตกต่างอย่างสร้างสรรค์  เพื่อพัฒนาวาวี มีแบ่งปัน ชาติ ศาสนา สถาบัน เราเทิดทูนควบคุมการผลิต ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี

ผู้แต่งเนื้อเพลง นายบุญทม  วันสูง

เรียบเรียงทำนอง นายพรชัย  สุริสาง