ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ประกาศประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างกำแพงดินโรงเรียนบ้านวาวี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.91 KB 48449
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างกำแพงดินโรงรียนบ้านวาวี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.74 KB 48246
เอกสารประกาศประกวดราคา ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 728.53 KB 48109
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 105/29 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 48506
อื่นๆ
คำขอกู้สามัญ(55_L106) 48477
ใบคำร้องขอใช้บริการฝาก - ถอน เงินฝากสหกรณ์ฯ ผ่านระบบ ATM ธ.กรุงศรีฯหรือ ธ.กรุงไทย(F109) 48205
รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา SAR62 48222
รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา SAR61 Word Document ขนาดไฟล์ 137.67 KB 48252
รายงานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาSAR60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.92 KB 48074
ฟอร์มบันทึกข้อความเบิกจ่ายงบประมาณ จัดซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48243