ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี ได้รับการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 จากคณะกรรมการนำโดยนายอาจินต์  ชุติภานุวัตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ รองประธานกรรมการ นายสุชาติ  ราชคมน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกังสดาล  แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางชไมพร  คงกุลชัยวัชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และนางกุลนันทน์  เวียงห้า ป.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ กรรมการและเลขานุการ โดยมีว่าที่ ร.อ.เสรี  เชื้ออ้วน ผอ.รร.บ้านวาวี และคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2561,08:38   อ่าน 435 ครั้ง