ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2561 โรงเรียนบ้านวาวี
 โรงเรียนบ้านวาวี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2561โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านวาวี และนายทรงเดช คำเมือง ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้ชี้แจงถึงวาระการประชุมในครั้งนี้ เช่น แจ้งผลการแข่งขันทักษะ การรับรางวัลการเล่านิทานภาษีจีน นานมี ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน การแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ ครูประจำชั้น ระเบียบและบทลงโทษสำหรับการทำผิดของนักเรียน และการปฏิบัติงานของทั้ง 4 ฝ่าย โดยผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,21:56   อ่าน 105 ครั้ง