ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวยเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านวาวี
เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ท่านผู้อำนวยการปราการ เหมยเมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่สรวย พาคณะผู้บริหารและหัวหน้างาน ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษา การจัดสร้างอาคาร ณ โรงเรียนบ้านวาวี โดยว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี และคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2561,22:49   อ่าน 101 ครั้ง