ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวีจัดงานวันวชิรวุธ และวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร เขต2 จัดงานวันวชิรวุธ ประจำปีการศึกษา2561 นำโดยว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตนารี โรงเรียนบ้านวาวี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง จัดให้มีการจัดทำกระทงในแต่ละระดับชั้น และมีการส่งเข้าประกวด ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวาวีได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2561,20:11   อ่าน 171 ครั้ง