ภาพกิจกรรม
วัดศรีบุญส่ง สุทธาวาสวิปัสสนาร่วมบริจาคของให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านวาวี(สาขาปางกลาง)
เมื่อวันอาทิตย์ที่16 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา พระครูปลัดภาราดร ธมฺมสาโร จ.กำแพงเพชร พร้อมคุณพ่อสำราญ คุณแม่ประสิทย์ พึ่งมี พร้อมลูกหลานแม่ย่า ได้มามอบเครื่องนุ่มหุ่มผ้าห่มกันหนาว เสื้อกางเกงกันหนาว ข้าวสาร เครื่องเขียนแบบเรียน ยารักษาโรค จำนวน ๒๐๐ ชุด ตลอดอาหารกลางวันนักเรียน ผู้ปกครอง ลูกหลาน ชาวไทยใหญ่ อาข่า จีน และทุนอาหารกลางวัน ๑๐,๐๐๐ บาท แด่โรงเรียนบ้านวาวี (สาขาปางกลาง) โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี  เชื้ออ้วนและคณะครูโรงเรียนบ้านวาวีให้การต้อนรับ พร้อมมีการแสดงจากเด็กๆนักเรียน อย่างอบอุ่น งานบริจาคดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2561,08:36   อ่าน 271 ครั้ง