ภาพกิจกรรม
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2561
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา2561 ณ ค่ายลูกเสือ329 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 โดยมีว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ เป็นประธานเปิดกองลูกเสือ และมีโรงเรียนในเครือข่ายทั้งสิ้น 8 โรงเรียน ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 1 โรงเรียนบ้านวาวี  2.โรงเรียนบ้านขุนสรวย 3.โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 4.โรงเรียนดอยเวียง 5.โรงเรียนบ้านมังกล่า 6.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 7.โรงเรียนบ้านเลาลี 8.โรงเรียนบ้านปางกิ่ว โดยมีกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ การเดินทางไกล การทำอาหารชาวค่าย กางเต้น และกิจกรรมรอบกองไฟ เสริมสร้างความรู้และการเอาตัวรอดให้แก่นักเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความสนุกสนานกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทุกนาย
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,11:32   อ่าน 1003 ครั้ง