ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวีได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net 2561
โรงเรียนบ้านวาวีได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net 2561   ในระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2562
โดยการใช้ข้อสอบ Pre O-net ของสำนักทดสอบฯ  ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนเข้าเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net 2561 จำนวน 91 คน ในการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2562,10:33   อ่าน 74 ครั้ง