ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ของครูสำหรับโรงเรียนบนพื้นที่่สูง
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ของครูสำหรับโรงเรียนบนพื้นที่่สูง เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านวาวี โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โรงเรียนบ้านวาวีนำโดยว่าที่ร.อ.เสรี  เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และขอขอบคุณคณะวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับ STEM ศึกษามาอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านวาวีได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,21:05   อ่าน 263 ครั้ง