ภาพกิจกรรม
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป ชร.2 ได้จัดกิจกรรมการสอบO-NETประจำปีการศึกษา2561
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี สพป ชร.2 ได้จัดกิจกรรมการสอบo-netประจำปีการศึกษา2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านวาวี โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี เป็นประธานสนามสอบ และนายหัสดิน เชื้อเมืองพานตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เป็นผู้ดูแลการจัดการสอบ มีโีรงเรียนที่นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เข้าร่วมการสอบo-net ครั้งนี้ มีจำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านวาวี 2.โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 3. โรงเรียนบ้านขุนสรวย 4.โรงเรียนดอยเวียง 5.โรงเรียนบ้านมังกล่า 6.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 7.โรงเรียนบ้านเลาลี 8.โรงเรียนบ้านปางกิ่ว การดำเนินการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2562,12:26   อ่าน 104 ครั้ง