ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านวาวี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านวาวี และนายทรงเดช คำเมือง ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้ชี้แจงถึงวาระการประชุมในครั้งนี้ เช่น การอำลาของครูไกรวิชญ์ที่จะได้ย้าย ผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาของโรงเรียน เงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน การนัดหมายก่อนเปิดภาคเรียน และการแจ้งผลการเรียนตลอดปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน โดยผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2562,07:35   อ่าน 174 ครั้ง