ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 เข้าร่วมงานแสดงผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 เข้าร่วมงานแสดงผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นายสมยศ มีเทศก์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นประธานเปิดงาน และว่าที่ร.อ.เสรี  เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่วมแสดงผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นผลงานการแข่งขันการพูดภาจีน นวัตกรรมการนิเทศการอ่านออกเขียนได้ และการนำเสนอ SMART Model ของโรงเรียนบ้านวาวีที่สนองนโยบาย CR2act ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 การแสดงผลงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2562,21:38   อ่าน 143 ครั้ง