ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ได้ติดตามโรงเรียนกลุ่มเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาเร่งด่วน ครั้งที่ 1
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เร่งรัดพัฒนาคุณภาพกลุ่มโรงเรียนเร่งด่วน  นำโดย นายกิตติศักดิ์  อัครสิริธีรกุล ผอ.รร.บ้านแม่ต๋ำ นายสุรศักดิ์  เบญจพลาภรณ์ ผอ.รร.อนุบาลแม่ลาว  นางกังสดาล  แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ และนางณภัทร  จันทรา ศึกษานิเทศก์  ได้มานิเทศ กำกับติดตาม ณ โรงเรียนบ้านวาวี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,15:54   อ่าน 101 ครั้ง