ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562 โรงเรียนบ้านวาวี
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านวาวี ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านวาวี และนายทรงเดช คำเมือง ประธานกรรมการสถานศึกษา ได้ชี้แจงถึงวาระการประชุมในครั้งนี้ เช่น ผลงานทั้งหมดที่ผ่านมาของโรงเรียน เงื่อนไขการประกันอุบัติเหตุของนักเรียน การแต่งกายและระเบียบวินัยของนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน  เป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งนี้ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2562,17:57   อ่าน 98 ครั้ง