ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเข้าร่วมศึกษาดูงาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
เมื่อวันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเข้าร่วมศึกษาดูงาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ นำโดยว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สพป.เชียงราย เขต2 โดยมีท่านรองฯวรพงษ์  สันติวงค์ ท่านรองฯจำเนียร  ประมวล และนาสาวพัชรี  รูปะวิเชตร นักทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนรุ่นใหม่ จาก 10 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา เข้าร่วมดูงานการบริหารงานของโรงเรียนบ้านวาวี เพื่อนำไปปรับใช้ในบริบทของสถานศึกษาที่เข้าร่วมดูงาน โดยเน้นในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2562,12:59   อ่าน 601 ครั้ง