ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวาวี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562  นำโดยว่าที่ร.อ.เสรี  เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี พร้อมคณะครู นักเรียน ตัวแทนลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,08:24   อ่าน 90 ครั้ง