ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านวาวี สพป.ชร2 ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวาวี โดยมี นายบุญทม วันสูง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านภาษาไทย อาทิ การประกวดคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การวาดภาพระบายสี การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย การแสดงละคร การประกวดร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นกาารเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาไทย และรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามไว้
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2562,08:31   อ่าน 94 ครั้ง