ภาพกิจกรรม
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีจัดงานมุทิตาบูชาครู เกษียณอายุราชการครูในศูนย์ฯ
เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวีจัดงานมุทิตาบูชาครู เกษียณอายุราชการครูในศูนย์พัฒนาคุณภาพกากรศึกษาวาวี จำนวน 2 ท่านได้แก่ครูพินิจ  คำก้อน คุณครูโรงเรียนบ้านเลาลี และครูมนัส  ไชยวงค์ คุณครูโรงเรียนดอยเวียงวิทยา มีผู้บริหารและคณะครูทั้ง ๘ โรงเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีแขกผู้มีเกียรติเช่น ผู้นำชุมชน เป็นต้น การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2562,15:54   อ่าน 177 ครั้ง