ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านวาวี ประจำปีพ.ศ.2563
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ณ ใต้ถุนอาคารวารี โรงเรียนบ้านวาวี โดยมีว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วนกล่าวรายงาน และนายทรงเดช  คำเมือง ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในปีนี้ได้รรับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่สนับสนุนของรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยาน ตุ๊กตา อุปกรณ์กีฬา และขนมอีกมากมาย อีกทังยังมีกิจกรรมการแสดงและเล่นเกมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,07:43   อ่าน 88 ครั้ง