ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านวาวีจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา2562
โรงเรียนบ้านวาวี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เดินทางไกล ให้กับลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านวาวี เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยมีว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน เป็นประธานในการเข้าค่ายพักแรม โดยมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น กิจกรรมเดินทางไกล  กิจกรรมเข้าฐานผจญภัย  กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรมรอบกองไฟ  ทำกับข้าว โดยลูกเสือ เนตรนารีได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2563,00:49   อ่าน 200 ครั้ง