ภาพกิจกรรม
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวาวีเข้ารับการประเมินการบริหารการจัดการศึกษา 2/2562
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี ให้การต้อนรับ ดร.ณัฏฐกันย์  ใจกันทา รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 นายสุทัศน์ จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศ สพป.เชียงราย 2 และนางสาวพัชรี  รูปะวิเชตร นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย 2 ได้ออกประเมินการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวาวี โดยมี ว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ประธานศูนย์เครือข่ายและฝ่ายบริหารทั้ง8โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายให้การต้อนรับ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ้านวาวีทั้งนี้ ดร.ณัฏฐกันย์  ใจกันทา  ได้ให้นโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไป อีกทั้งยังเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลการการบริหารการจัดการศึกษาของทั้ง 8 โรงเรียนอีกด้วย 
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2563,15:25   อ่าน 83 ครั้ง