ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวีเป็นผู้ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครบ 1 ปี โดยมีนายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563,14:39   อ่าน 83 ครั้ง