ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
18 พ.ค. 2563 เริ่มเรียนการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีผู้อำนวยการจรัญ  แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมีว่าที่ร.อ.เสรี  เชื้ออ้วน ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวาวี พร้อมทั้งผู้บริหารในสังกัดเครื่อข่ายให้การต้อนรับ และทางโรงเรียนบ้านวาวีได้นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการเยียมบ้านนักเรียน โดยมีนายสุธี สอนน้อยและครูกาญจนา  บุญเป็ง เป็นผู้นำเสนอ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,08:52   อ่าน 30 ครั้ง