ภาพกิจกรรม
การกำกับ ติดตาม และประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันพุธ ที่ 1 7 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
นำโดย นายไชยรัตน์ จินะราช รองผอ.สพป.เชียงราย 2
นายกิติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล ผอ.โรงเรียนบ้านแม่ต่ำ
และนางกังสดาล แจ้งมณี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย 2
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของ ว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผอ.โรงเรียนบ้านวาวี
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และโรงเรียนต่อไปโพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,00:58   อ่าน 102 ครั้ง