ภาพกิจกรรม
โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง
วันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านวาวี สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ได้จัดกิจกรรมพานักเรียน
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ตาม"โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง" โดยมี ว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน เป็นผู้ควบคุม
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวาวี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยจัดกิจกรรมทัศศึกษา
ณ วัดร่องขุ่น ไร่บุญรอด(สิงห์ปาร์ค) และรีสอร์ท สวนน้ำนาวาแลนด์ เชียงราย
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตัวนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านวาวี ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,00:59   อ่าน 117 ครั้ง