ภาพกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ม่วง-ขาว เกมส์ ประจำปี 2563
วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ.2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวาวี
จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ว่าที่ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเต็มความสามารถ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
ทั้งนี้มีการแบ่งออกเป็น 4 สี 4 ชนิดกีฬา และกีฬาพื้นบ้านฮาเฮ ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ
ให้ความสนใจและเข้าชมการแข่งขันมากมาย สรุปผลการแข่งขัน สีฟ้า มีคะแนนรวมถ้วยเป็นอันดับที่ 1

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,00:59   อ่าน 101 ครั้ง