ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 นำโดย ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมี นายทรงเดช คำเมือง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้
เพื่อชี้แจ้งสรุปการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2563 ของฝ่ายงานต่างๆ ทั้ง 4 ฝ่ายงาน แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและแนะนำบุคลากรใหม่ ปฏิทินการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นฟื้นฐาน อาทิ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน เป็นต้น และขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน ทบทวนบทเรียนรวมถึงเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย เช่น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ความปลอดภัยทางถนน ความปลอดภัยทางน้ำ โดยในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเกินร้อยละ 90 และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,00:59   อ่าน 115 ครั้ง