ภาพกิจกรรม
โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี (สปสช.)
ตามที่ ทางโรงเรียนบ้านวาวี ได้ส่งแบบเสนอโครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี และได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรม โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดสพป.เชียงราย เขต 2 ได้จัดการอบรม โครงการเยาวชนสดใส ห่างไกลยาเสพติด
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอุเทน แดนนาเลิศ รองปลัด อบต.วาวี เป็นประธานเปิดการอบรม
และ ร้อยตรีณัฐยงยุทธิ์ แก้วพศุทธิ์ จากกองกำลังผาเมือง ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียน
ทางโรงเรียนบ้านวาวี นำโดย ว่าที่ร้อยเอกเสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณความอนุเคราะห์ของท่านในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความอันตรายของยาเสพติดอีกทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับยาวชน ตลอดจนนำความรู้ไปเผยแพร่ ให้ความรู้ในชุมชนต่อไป

โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2564,01:00   อ่าน 132 ครั้ง