ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การใช้แบบฝึกซ่อมเสริมเรื่องการบวกและการลบจํานวน ที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนบ้านวาวี
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านวาวี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวาวี (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านวาวี เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านวาวีพุทธศักราช 2565
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านวาวี เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนบ้านวาวีพุทธศักราช 2564
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวาวี ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 63
โรงเรียนบ้านวาวี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านวาวี
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 63
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 63
สามารถศึกษาข้อมูลคู่มือการจัดการของสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านวาวีได้แล้ว
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือ​กักตัว14วันก่อน​เข้า​เรียน
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศ​ผลการเรียน​ออนไลน์​
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (3 มาตรฐาน)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 62
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(4มาตรฐาน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 61
กำหนดค่าเป้าหมายตามฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60
กำหนดค่าเป้าหมายตามฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 60