ประกาศประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้อง อาคาร ๒๑๒ล./๕๗-ข (อาคารวารี) โรงเรียนบ้านวาวี
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างกำแพงดินโรงเรียนบ้านวาวี
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนบ้านวาวี
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 62