ปฐมวัย

นางสาวอมรวรรณ ศรเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์
ครูผู้ช่วย

มินตรา นวลคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

วาสนา ณพรหม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3