ปฐมวัย

นางสาววราพร กองบุญเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 061-9054269

นางสาววนิชชา อินต๊ะจักร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 064-1931050

นางสาวขวัญจิรา ขันยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 094-6314266

นางสาวศุภิดา ขจรเจริญเดช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 092-7098066

นางสาววาสนา ณพรหม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 093-1684919