ปฐมวัย

นางสาววรรณทนา สุวรรณรินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาววราพร กองบุญเรือง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาววนิชชา อินต๊ะจักร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศุภิดา ขจรเจริญเดช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาววาสนา ณพรหม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3