กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณิภา ภาพสุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 086-4400845

นายจิตวัต จิณะเสน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 098-7488870

นางสาวอรวรรณ ทองสุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 082-5242401