ฝ่ายงานวิชาการ

นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน์

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นายศรายุทธ แก้วเรือน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุธี สอนน้อย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววรารัตน์ นากาศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุกัญญา ชุมภู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวศิริรัตน์ สมบุณร์นาค
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวโสภา แซ่มั่ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอมรวรรณ ศรเทพ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวมีนตรา นวลคำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1