เอกประถมศึกษา

นางสาวสุรัชญา พิศาลไพโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้าเอกประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 089-9565229

นางสาวโสภา แซ่มั่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 082-1805702

นางสาวกาญจนา บุญเป็ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 084-0632787

นางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 080-4915021

นางสาวจันทร์จิรา ธรรมขัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 091-7899484

นางสาวนุสรา อูนุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 082-9595581