เอกบรรณารักษ์

นางเบญจรัตน์ ศรีพรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1