การศึกษาพิเศษ

นางสาวอรวรรณ ทองสุ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3