กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอนุพงษ์ สมศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1