กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอนุพงษ์ สมศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4
เบอร์โทร : 084-8053995

นายวิโรจน์ ราชพลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 086-4410747