กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญารัตน์ เสนาธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 082-8910189

นางสาวเจนจิรา อุปนันชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 082-4802880

นางสาวเสาวลักษณ์ โลมากูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 063-8703841

ว่าที่ ร.ต.ปาฏิหาริย์ เกิดสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 093-0341419