ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการท่องคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนบ้านวาวี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเจนจิรา อุปนันชัย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,23:25  อ่าน 1350 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาการอ่าน การเขียน ชันประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่ออาจารย์ : นายอนุชิต อินตาวงศ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,23:22  อ่าน 223 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา บุญเป็ง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,23:18  อ่าน 524 ครั้ง
รายละเอียด..